Danh sách công ty tại Huyện Giang Thành

Mã số thuế: 1702225609

Người đại diện: Trần Văn Thành

Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 05-2017, tổ 8, ấp T5, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702224041

Người đại diện: Lê Thanh Tú

Tổ 3, ấp Tân Tiến, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702222118

Người đại diện: Phạm Thi Thu An

65 ấp Cả Ngay, Xã Phú Lợi, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702218841

Người đại diện: Châu Thị Hiền

Tổ 1, Ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702137085

Người đại diện: Phạm Văn Hùng

Tổ 5, ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702132288

Tổ 2, ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702131196

Người đại diện: Phạm Văn Xuyên

Thửa đất số 01, ấp Trần Thệ, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702131206

Người đại diện: Lê Thị Thanh Kiều

Quốc lộ N1, tổ 3, ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702130499

Người đại diện: Trương Nhựt Quang

Tổ 5, ấp T4, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702129990

Người đại diện: Nguyễn Phúc Lộc

Thửa đất số 01, Tờ bản đồ số 49, Ấp Trần Thệ, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702128059

Người đại diện: Phan Phú Lâm

Số 326, Tổ 3, ấp Cống Cả, Xã Vĩnh Điều, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702127915

Người đại diện: Nguyễn Phú Xuân

Tổ 3, ấp Tân Tiến, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết