Danh sách công ty tại Huyện Nậm Nhùn

Mã số thuế: 6200112505

Người đại diện: Lưu Tuấn Khanh

Nhà máy thủy điện Nậm Ban 3, Xã Nậm Ban, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112110

Người đại diện: Vũ Trung Du

Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098307

Người đại diện: Lê Văn Quyết

Bản Phiêng Bang, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098138

Người đại diện: Cao Mạnh Thắng

Khu trung tâm, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097889

Người đại diện: Thái Thị Huệ

Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097455

Người đại diện: Nguyễn Văn Độ

Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097381

Người đại diện: Triệu Tiến Giang

Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200097198

Người đại diện: Lò Thị Hảo

Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200095289

Người đại diện: Nguyễn Đức Thành

Bản Phiêng Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200094662

Người đại diện: Đặng Văn Thường

Bản Nậm Hàng, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200094479

Người đại diện: Nguyễn Văn Đại

Bản Phiêng Luông, Xã Nậm Hàng, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200093595

Người đại diện: Dương Văn Đạt

Bãi Lao Chen, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết