Công Ty CP Đầu Tư Thủy Điện Nậm Ban

Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Nậm Ban 3, Xã Nậm Ban, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 6200112505

Người ĐDPL: Lưu Tuấn Khanh

Ngày bắt đầu HĐ: 02/03/2021

Giấy phép kinh doanh: 6200112505


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty CP Đầu Tư Thủy Điện Nậm Ban

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 0210 Trồng rừng và chăm sóc rừng N
2 02101 Ươm giống cây lâm nghiệp N
3 02102 Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ N
4 02103 Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa N
5 02109 Trồng rừng và chăm sóc rừng khác N
6 02210 Khai thác gỗ N
7 02220 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ N
8 02300 Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác N
9 02400 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp N
10 03110 Khai thác thuỷ sản biển N
11 0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét N
12 08101 Khai thác đá N
13 08102 Khai thác cát, sỏi N
14 08103 Khai thác đất sét N
15 08910 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón N
16 08920 Khai thác và thu gom than bùn N
17 08930 Khai thác muối N
18 08990 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu N
19 09100 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên N
20 09900 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác N
21 1610 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ N
22 16101 Cưa, xẻ và bào gỗ N
23 16102 Bảo quản gỗ N
24 16210 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác N
25 16220 Sản xuất đồ gỗ xây dựng N
26 16230 Sản xuất bao bì bằng gỗ N
27 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ N
28 49331 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng N
29 49332 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) N
30 49333 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông N
31 49334 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ N
32 49339 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác N
33 49400 Vận tải đường ống N
34 7710 Cho thuê xe có động cơ N
35 77101 Cho thuê ôtô N
36 77109 Cho thuê xe có động cơ khác N
37 77210 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí N
38 77220 Cho thuê băng, đĩa video N
39 77290 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác N