Danh sách công ty tại Huyện Na Hang

Mã số thuế: 5000884598

Người đại diện: Lê Thị Thu Trang

Tổ 10, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000883643

Người đại diện: Trần Trung Hiếu

Tổ dân phố Ngòi Nẻ, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000863573

Người đại diện: Đỗ Thị Bích Ngọc

Tổ 6, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000853254

Người đại diện: Nguyễn Văn Hưng

Tổ 9, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000850486

Người đại diện: Lữ Thị Thắm

Tổ 3, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000849522

Người đại diện: Nông Văn Tiệp

Thôn Bản Dạ, Xã Sơn Phú, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000126040-004

Người đại diện: Nguyễn Thị Hương

Tổ dân phố 17, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000836636

Người đại diện: Hà Lan Anh

Thôn Khâu Tràng, Xã Hồng Thái, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000597681-001

Người đại diện: Trung Vĩnh Trí

Tổ 2 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000817714

Tổ 3 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000817633

Người đại diện: Ngô Văn Tú (ngô Đức Tú)

Thôn Khau Tràng, Xã Hồng Thái, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5000816206

Người đại diện: Nguyễn Văn Giòn

Tổ 17 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Xem chi tiết