Công Ty TNHH Một Thành Viên Hkn

Địa chỉ: Số 361, ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 1201646123

Người ĐDPL: Trần Đặng Hiếu

Ngày bắt đầu HĐ: 11/03/2021

Giấy phép kinh doanh: 1201646123

Lĩnh vực: Chuẩn bị mặt bằng


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Hkn

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí N
2 43221 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước N
3 43222 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí N
4 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác N
5 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng N
6 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác N
7 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ N
8 49331 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng N
9 49332 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) N
10 49333 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông N
11 49334 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ N
12 49339 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác N
13 49400 Vận tải đường ống N
14 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan N
15 71101 Hoạt động kiến trúc N
16 71102 Hoạt động đo đạc bản đồ N
17 71103 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước N
18 71109 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác N
19 71200 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật N
20 72100 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật N
21 72200 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn N
22 73100 Quảng cáo N
23 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận N
24 74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng N
25 74200 Hoạt động nhiếp ảnh N