Danh sách công ty tại Phường 5

Mã số thuế: 1201647487

Người đại diện: Lê Nguyễn Gia Huy

97 Đoàn Thị Nghiệp, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201647416

Người đại diện: Nguyễn Thị Minh Hà

Số 213A, đường Nguyễn Thị Thập, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201646388

Người đại diện: Phạm Ngọc Diễm Phương

305 Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201646451

Người đại diện: Võ Thế Anh

52/26 Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201645994

Người đại diện: Nguyễn Văn Dũng

48 Ấp Bắc, Tổ 3, Khu phố 8, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201645345

Người đại diện: Quách Sĩ Hoa

Số 181 Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201643877

Người đại diện: Phạm Thị Mỹ Hương

Số 55 Hồ văn Nhánh, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201598991

Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Thảo

17/20, Trừ Văn Thố, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201587206

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Thắng

Số 51/8/2A Đoàn Thị Nghiệp, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201584621

Người đại diện: Lê Ngọc Lý

213 Nguyễn Thị Thập, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201584491

Người đại diện: Nguyễn Văn Quang

Số 183C Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1201583184

Người đại diện: Huỳnh Văn Trọng

528B Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Xem chi tiết