Công Ty TNHH Hóa Nông Hùng Trí

Địa chỉ: Số 118/1, Khóm Đông Thịnh 7, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 1602144498

Người ĐDPL: Lê Hùng Quốc Trị

Ngày bắt đầu HĐ: 28/03/2021

Giấy phép kinh doanh: 1602144498

Lĩnh vực: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Hóa Nông Hùng Trí