Danh sách công ty tại Phường Mỹ Phước

Mã số thuế: 1602144730

Người đại diện: Tô Thị Diệu

Số 58, Đường số 8, Khu đô thị Tây Sông Hậu, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602144498

Người đại diện: Lê Hùng Quốc Trị

Số 118/1, Khóm Đông Thịnh 7, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602144522

Người đại diện: Lâm Cẩm Hưng

Số 30/1, Khóm Đông Thịnh 1, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602144113

Người đại diện: Huỳnh Công Chấn

Số 45 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602143102

Người đại diện: Huỳnh Nhã Tuấn

67 Triệu Quang Phục, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602142645

Người đại diện: Nguyễn Văn Ngọc Diêu

Số 32 Lê Văn Lương, Khóm Đông Thịnh 9, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602140704

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Cương

Thửa 350, Tờ bản đồ số 23, Đường Triệu Quang Phục, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602140077

Người đại diện: Bùi Thanh Điền

Số 231 Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602140045

Người đại diện: Đỗ Huy Cường

633/33 Khóm Đông Thịnh 3, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602138342

Người đại diện: Trần Hải Yến

C41 Số 8, Đường số 5, Khu Tây Sông Hậu, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602137797

Người đại diện: Chí Quỳnh Nhung

Đưòng dự định, Khóm Đông Thịnh 6, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1602092257

Số 19 Lê Anh Xuân, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang

Xem chi tiết