Danh sách công ty tại Cà Mau

Mã số thuế: 2001352015

Người đại diện: Đỗ Kiều Duyên

Số 02, ấp Cái Rô, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001352110

Người đại diện: Nguyễn Minh Nhật

Ấp Mỹ Phú, Xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001352103

Người đại diện: Trần Thùy Vân

Khóm 9, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001352079

Người đại diện: Phạm Mỹ Phượng

Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001352174

Người đại diện: Nguyễn Văn Mỡn

Ấp Bình Minh I, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001352255

Người đại diện: Cao Thị Bé Thảo

Số 169, đường Ngô Quyền, khóm 6, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001352262

Người đại diện: Trương Tuấn Cảnh

Số 176, đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2001352505

Người đại diện: Nguyễn Văn Sơn

Số 15 Ngô Quyền, Khóm 1, Phường Tân Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết