Danh sách công ty tại Huyện Tân Hiệp

Mã số thuế: 1702224884

Người đại diện: Trương Thành Đại

35 Ấp Tân An, Xã Tân Hiệp B, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702224838

Người đại diện: Vũ Đức Minh

Số 69, khu phố B, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702224323

Người đại diện: Trần Thị Mộng Nhi

186 ấp Kinh 10B, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702223351

Người đại diện: Nguyễn Hoài Thương

Số 216, ấp Đông Lộc, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702222277

Người đại diện: Nguyễn Văn Huy

Số 425, tổ 12, ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702219852

Người đại diện: Đặng Ngọc Toản

Số 255, tổ 7, ấp Kinh 10B, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702218792

Người đại diện: Huỳnh Hồng Vi

Số 215, khu phố Kinh B, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702218538

Người đại diện: Ngô Quý Anh

Số 193 Quốc lộ 80, Khu phố Đông Tiến, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702216153

Người đại diện: Phan Phước Vạn

Số 50, Ấp Kinh 9, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702153496

Người đại diện: Huỳnh Văn Bi

Số 119 khu phố Đông An, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702152118

Số nhà 100, tổ 3, ấp Đông Thọ, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702144741

Người đại diện: Trần Bích Ngọc

Số 35, ấp Tân Thạnh, Xã Tân Hiệp A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết