Danh sách công ty tại Huyện Đạ Tẻh

Mã số thuế: 5801459972

Người đại diện: Nguyễn Đức Diên

Thôn 3, Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801458513

Người đại diện: Nguyễn Nhật Thành

Thôn 4a, Xã Triệu Hải, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801458552

Người đại diện: Lê Nguyễn Quang Khiêm

52 Nguyễn Đình Chiểu, TDP 5C, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801457686

Người đại diện: Lê Thị Ngọc Diễm

Thôn Phú Bình, Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801457414

Người đại diện: Nguyễn Nhật Linh

Số 109 Nguyễn Đình Chiểu, TDP 5C, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801454879

Người đại diện: Chu Thị Liên

TDP 3B, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801454967

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Bảo

Số 70 đường 3/2, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801454759

Người đại diện: Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Thôn Sơn Thủy, Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801388760

Người đại diện: Chu Quang Hoàng

Số 30/4 khu phố 4D, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801382494

Người đại diện: Đinh Văn Nam

Thôn Liêm Phú, Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801380874

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Phê

Tiểu Khu 565, Xã Triệu Hải, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801377871

Người đại diện: Nguyễn Quang Cường

Tổ dân phố 4A, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết