Danh sách công ty tại Huyện Càng Long

Mã số thuế: 2100604016

Người đại diện: Phan Văn Nuôi

ấp Giồng Bèn - Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100603862

Người đại diện: KWAK KYUNG HO

ấp Giồng Chùa - Xã Phương Thạnh - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100602788

Người đại diện: Lê Văn Đức

Số 1148, Tỉnh lộ 911 - Xã Tân An - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100600822

Người đại diện: Phạm Văn Hoạch

ấp Hạ - Xã Đại Phước - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100599937

Người đại diện: Phùng Trọng Thanh

ấp Tân An Chợ - Xã Tân An - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100599895

Người đại diện: Nguyễn Trần Anh Thư

7 Bạch Đằng, Khóm 5 - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100599870

Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Chung

ấp Trà Gút - Xã Đại Phước - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0311530472-001

Người đại diện: Võ Thị Xuân Phượng

ấp Đức Mỹ A - Xã Đức Mỹ - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100598926

Người đại diện: Nguyễn Thời Nhiệm

ấp Long Thuận - Xã Nhị Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0309557533-002

Người đại diện: Phùng Nhựt Quan

ấp Cầu Đúc - Xã Nhị Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100598852

Người đại diện: Dương Văn Khánh

Số 380, QL 53, Khóm 6 - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0312649537-004

Người đại diện: Hà Trọng Điệp

ấp Đon - Xã Nhị Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết