Danh sách công ty tại Xã Phương Thạnh

Mã số thuế: 2100634980

Người đại diện: Đỗ Kha Đang

Hương lộ 7, ấp Đầu Giồng , Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100634765

Người đại diện: Lâm Hải

ấp Chợ , Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100618266

Người đại diện: Nguyễn Văn Sĩ

Số 309, Quốc lộ 53, Ấp Chợ, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100606729

Người đại diện: Nguyễn Văn Minh

ấp Chợ - Xã Phương Thạnh - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100603862

Người đại diện: KWAK KYUNG HO

ấp Giồng Chùa - Xã Phương Thạnh - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100597908

Người đại diện: Nguyễn Văn Khoa

ấp Phú Hòa - Xã Phương Thạnh - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100562662

Người đại diện: Huỳnh Văn Sửa

ấp Hưng Nhượng A - Xã Phương Thạnh - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100558627

Người đại diện: Nguyễn Văn Chiến

ấp Hưng Nhượng B - Xã Phương Thạnh - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100538814

Người đại diện: Trà Ngọc Nhớ

ấp Giồng Chùa - Xã Phương Thạnh - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100536905

Người đại diện: Phan Tuấn Anh

ấp Phú Thạnh - Xã Phương Thạnh - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100534979

Người đại diện: Đỗ Thị Kim Quyên

ấp Chợ - Xã Phương Thạnh - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0311411080-001

Người đại diện: Châu Thị Ngọc Thống

ấp Phú Hòa - Xã Phương Thạnh - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết