Danh sách công ty tại Huyện Càng Long

Mã số thuế: 2100666284

Người đại diện: Võ Hoàng Minh

954, ấp Tân Tiến, Xã Tân An, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100665724

Người đại diện: Lý Thị Sen

Số 382, Quốc lộ 53, Khóm 6, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100665731

Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Số 9/13, đường Cách Mạng Tháng 8, Khóm 3, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100665675

Người đại diện: Bùi Thanh Trúc

Số 43, Đồng Khởi, Khóm 4, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100664801

Người đại diện: Đặng Thu Ý

Ấp Hạ, Xã Đại Phước, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100664431

Người đại diện: Lương Kim Hương

Ấp 7, Xã An Trường, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100664336

Người đại diện: Nguyễn Minh Phúc

Ấp số 6, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100664248

Người đại diện: Lâm Ngọc Kim Ngân

140/2, Khóm 4, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100664047

Người đại diện: Chou, Minh-cheng Chou, Tsai-ni

Ấp Nguyệt Lãng C, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100664008

Người đại diện: Đỗ Kha Đang

Ấp Nguyệt Lãng B, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100639890

Người đại diện: Nguyễn Trung Kiên

Khóm 7, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100638262

Người đại diện: Nguyễn Ifa

Số 54 Huỳnh Văn Ngò, Khóm 3, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết