Danh sách công ty tại Huyện Càng Long

Mã số thuế: 2100632493

Người đại diện: Nguyễn Thị Tường Quy

ấp Rạch Sen , Xã Đại Phước, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100630457

Người đại diện: Nguyễn Trung Trực

Khóm 6, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100628585

Người đại diện: Nguyễn Thế Anh

Khóm 4, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100626884

Người đại diện: Nguyễn Phúc Nhựt Linh

ấp Hạ, Xã Đại Phước, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100626556

Người đại diện: Nguyễn Văn Uy

Quốc Lộ 53, Khóm 3, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100626210

Người đại diện: Diệp Bá Thông

Số 632/3, An Bình, Xã Tân Bình, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100626228

Người đại diện: Phạm Thị Huế Loan

số 82, Hương lộ 2, khóm 6, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100625270

Người đại diện: Trần Văn Phương

Ấp Ngã Hậu, Xã Tân Bình, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100624703

Người đại diện: Nguyễn Vũ Lâm

Số 373, khóm 5 , Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100624502

ấp 7 A, Xã An Trường, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100624453

Người đại diện: Trần Văn Trung

Số 72 Hương lộ 31, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100623643

Số 99, Khóm 6, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết