BQL Bến xe Ô tô khách Trà Cú

Tên quốc tế: BQL Bến xe Ô tô khách Trà Cú

Địa chỉ: Khóm 4 - Huyện Trà Cú - Trà Vinh (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 2100470877

Người ĐDPL:

Lĩnh vực: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ


Ngành nghề kinh doanh của BQL Bến xe Ô tô khách Trà Cú