Doanh Nghiệp TN Vàng Đức Thắng

Địa chỉ: ấp La Bang Chợ - Huyện Trà Cú - Trà Vinh (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 2100526248

Người ĐDPL: Võ Đức Trung

Ngày bắt đầu HĐ: 17/04/2013

Giấy phép kinh doanh: 2100526248

Lĩnh vực: Bán buôn kim loại và quặng kim loại


Ngành nghề kinh doanh của Doanh Nghiệp TN Vàng Đức Thắng