Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lợi Nguyên

Tên quốc tế: CôNG TY TNHH SXTM DV LợI NGUYêN

Địa chỉ: ấp Chợ - Huyện Trà Cú - Trà Vinh (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 2100583736

Người ĐDPL: Trần Phước Lợi

Ngày bắt đầu HĐ: 28/01/2015

Giấy phép kinh doanh: 2100583736

Lĩnh vực: Chuẩn bị mặt bằng


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lợi Nguyên