Phòng Tư Pháp Huyện Mường Nhé

Địa chỉ: Trung Tâm Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 5600291399

Người ĐDPL:

Ngày bắt đầu HĐ: 01/01/2015

Lĩnh vực: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)


Ngành nghề kinh doanh của Phòng Tư Pháp Huyện Mường Nhé