Danh sách công ty tại Hậu Giang

Mã số thuế: 6300339933

Người đại diện: Hồ Tấn Xuyên

D4 đường An Dương Vương, Khu vực 4,, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300339771

Người đại diện: Nguyễn Huỳnh Phi

Số 145, ấp 4, Xã Hoà Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300339651

Người đại diện: Lê Hồng Ửng

Số 922, ấp Cầu Xáng, Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300340181

Người đại diện: Nguyễn Thoại Ngọc Nga

Số 30, khu vực 3, đường Ngô Quốc Trị, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300340216

Người đại diện: Huỳnh Thị Nga

Số 188, đường 30/4 khu vực II, Phường Lái Hiếu, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300340209

Người đại diện: Phan Thị Trà Hương

2/75 Khu vực 5, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300339940

Người đại diện: Nguyễn Thị Thuý Hằng

số 56 ấp Nhất, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300339884

Người đại diện: Lê Thị Thu Trúc

Đường Nguyễn Trung Trực, ấp Nhơn Thuận 1A, Thị Trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300339901

Người đại diện: Phan Văn Thái

Tỉnh lộ 931, ấp 01, Xã Vị Thanh, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300339820

Người đại diện: Nguyễn Thanh Vũ

đường Nguyễn Trung Trực, ấp Nhơn Thuận 1A, Thị Trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300339637

Người đại diện: Đổ Hoài Ân

Số 39, đường Hùng Vương, Khu vực 4, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300339669

Người đại diện: Trần Hoài Bảo

Số 30/4, Quốc lộ 1, ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết