Danh sách công ty tại Hậu Giang

Mã số thuế: 6300341065

Người đại diện: Lê Thiên Hùng

Số 130 quốc lộ 61, ấp Tầm Vu, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300341058

Người đại diện: Bùi Văn Năng

Ấp 3, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300341072

Người đại diện: Võ Hoàng Trung

Số 367, ấp Mỹ Thành, Xã Hoà Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300341040

Người đại diện: Nguyễn Văn Lợi

Số 1/26 Lê Thị Hồng Gấm, khu vực 3, Phường IV, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300340664

Người đại diện: Mai Hiền Tính

Ấp 02, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300340657

Người đại diện: Võ Thị Hết

Số 82, ấp 1A, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300340551

Người đại diện: Phạm Minh Nhựt

Số 38, Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực 2, Phường IV, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300340488

Người đại diện: Nguyễn Văn Mía

ấp 6, Xã Thuận Hưng, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300340470

Người đại diện: Hồ Văn Tính

Số 258, khu vực VII, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300340287

Người đại diện: Dương Thị Kim Ngân

Số 1005 Hùng Vương, khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300340199

Người đại diện: Đoàn Thúy Quyên

Số 116, Ấp 12, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6300340223

Người đại diện: Nguyễn Thành Trang

Số 19, đường Lê Anh Xuân, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết