Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Bách Kiệt

Tên quốc tế: BACH KIET CONSULTANT DESIGN AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPA

Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 0313710576

Người ĐDPL: Trương Vũ Tuân

Ngày bắt đầu HĐ: 01/04/2016

Giấy phép kinh doanh: 0313710576

Lĩnh vực: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Bách Kiệt

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 3830 Tái chế phế liệu N
2 41000 Xây dựng nhà các loại N
3 4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ N
4 42200 Xây dựng công trình công ích N
5 42900 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác N
6 43110 Phá dỡ N
7 43120 Chuẩn bị mặt bằng N
8 43210 Lắp đặt hệ thống điện N
9 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí N
10 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác N
11 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng N
12 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác N
13 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác N
14 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại N
15 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
16 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
17 4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) N
18 4932 Vận tải hành khách đường bộ khác N
19 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ N
20 5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa N
21 6512 Bảo hiểm phi nhân thọ N
22 66190 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu N
23 68200 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất N
24 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Y
25 73100 Quảng cáo N
26 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu N
27 7710 Cho thuê xe có động cơ N
28 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác N
29 7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động N