Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Bảo Hưng 68

Tên quốc tế: Bao Hung 68 Trading & Services Company Limited

Địa chỉ: Số 124 đường Kênh, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 0601214969

Người ĐDPL: Nguyễn Tiến Linh

Ngày bắt đầu HĐ: 06/04/2021

Giấy phép kinh doanh: 0601214969

Lĩnh vực: Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Bảo Hưng 68

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác N
2 45111 Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) N
3 45119 Bán buôn xe có động cơ khác N
4 45120 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) Y
5 4513 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác N
6 45131 Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) N
7 45139 Đại lý xe có động cơ khác N
8 45200 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác N
9 4530 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác N
10 45301 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác N
11 45302 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) N
12 45303 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác N
13 4541 Bán mô tô, xe máy N
14 45411 Bán buôn mô tô, xe máy N
15 45412 Bán lẻ mô tô, xe máy N
16 45413 Đại lý mô tô, xe máy N
17 45420 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy N
18 4543 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy N
19 45431 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy N
20 45432 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy N
21 45433 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy N
22 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá N
23 46101 Đại lý N
24 46102 Môi giới N
25 46103 Đấu giá N
26 7710 Cho thuê xe có động cơ N
27 77101 Cho thuê ôtô N
28 77109 Cho thuê xe có động cơ khác N
29 77210 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí N
30 77220 Cho thuê băng, đĩa video N
31 77290 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác N