Danh sách công ty tại Phường Vị Xuyên

Mã số thuế: 0601214038

Người đại diện: Lê Minh Nam

Số 300 Đường Trường Chinh, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601163792

Người đại diện: Nguyễn Quý Tố

Số 1/284 Trường Chinh, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601163344

Người đại diện: Mai Thị Trúc Ly

Số 245 đường Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601160505

Người đại diện: Trần Sỹ Tùng

Số 345 Lê Hồng Phong, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601159644

Người đại diện: Bùi Anh Linh

Số 9M/20 đường Hùng Vương, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601156428

Người đại diện: Vũ Đình Tân

Số 89 Vị Xuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601156435

Người đại diện: Trần Công Nhuân

Số 142 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601154491

Người đại diện: Trần Ngọc Sáng

Số 210 Hùng Vương, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601150560

Người đại diện: Nguyễn Thị Thủy

Số 220 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601147134

Người đại diện: Trần Văn Nhâm

Số 490 Trường Chinh, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601144045

Người đại diện: Kiều Minh Hiếu

Số nhà 35 ngõ 219, đường Trần Nhật Duật, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601142591

Người đại diện: Trần Huy Hùng

Số 2/188 Lê Hồng Phong, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết