Danh sách công ty tại Phường Trần Quang Khải

Mã số thuế: 0601165479

Người đại diện: Nguyễn Thúy Nga

Số 91 đường Trần Bích San, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601165341

Người đại diện: Vũ Hải Nam

Số 14/11/163 Nguyễn Bính, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601161107

Người đại diện: Phạm Xuân Lễ

Số 75A đường Nguyễn Bính, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601160495

Người đại diện: Trần Văn Thái

Số 4/29/2 Trần Bích San, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601160181

Người đại diện: Phạm Đình Huỳnh

Số 69 đường Song Hào, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601159450

Người đại diện: Bùi Huy Thuận

Số 148 đường Song Hào, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601159267

Người đại diện: Lê Thị Minh Chiên

Số 100, Đường Trần Bích San, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0102649516-001

Người đại diện: Đinh Huy Du

Số 34 phố Đào Tấn, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601156234

Người đại diện: Nguyễn Đức Cảnh

Số 126 Âu Cơ, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601156153

Người đại diện: Nguyễn Trung Hiếu

Số 293, đường Nguyễn Bính, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601155696

Người đại diện: Lê Thị Thanh Thảo

Số 129 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0601149847

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Khương

Số 63 Song Hào, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết