Danh sách công ty tại Cụm Công Nghiệp An Xá

Mã số thuế: 0601022960

Lô số 59-69 Cụm công nghiệp An Xá - Thành phố Nam Định - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0103613907-001

Người đại diện: Phạm Văn Ngọc

Lô 28 đường N2, cụm công nghiệp An Xá - Thành phố Nam Định - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0600609763

Người đại diện: Phạm Đức Huyền

Số 1 đường Đồng Tiến, cụm công nghiệp An Xá - Thành phố Nam Định - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0101037944-002

Người đại diện: Hoàng Phúc Thọ

Thửa số 57 Cụm Công nghiệp An Xá - Thành phố Nam Định - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0600367994

Người đại diện: Nguyễn Hồ Nguyên

Khu Cụm công nghiệp An Xá - Thành phố Nam Định - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0600341146

Người đại diện: Nguyễn Quốc Khánh

Cụm công nghiệp An Xá - Thành phố Nam Định - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0600337809

Người đại diện: Đặng Đình Hùng

Lô 20+23+24 cụm Công nghiệp An Xá - Thành phố Nam Định - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0600296736

Người đại diện: Hoàng Trọng Điến

Lô 10+9-1/2, cụm công nghiệp An Xá - Thành phố Nam Định - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0600264413

Người đại diện: Bùi Xuân Thiểm

Số 7 đường N1 cụm công nghiệp An Xá - Thành phố Nam Định - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0600263610

Người đại diện: Trần Văn Tân

Lô 19 đường N1 cụm Công nghiệp An Xá - Thành phố Nam Định - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0600201452

Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng Thuý

Lô 45+46 Cụm công nghiệp An Xá - Thành phố Nam Định - Nam Định

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0600003210

Người đại diện: Trần Văn Thước

Lô 70+71 đường N2 cụm công nghiệp An Xá - Thành phố Nam Định - Nam Định

Xem chi tiết