Công Ty TNHH Phát Nông An Giang

Địa chỉ: Ấp Mỹ Thiện, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 1602144755

Người ĐDPL: Trương Đại Thông

Ngày bắt đầu HĐ: 30/03/2021

Giấy phép kinh doanh: 1602144755

Lĩnh vực: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Phát Nông An Giang