Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trường Phúc Anh

Tên quốc tế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trường Phúc Anh

Địa chỉ: Số 62, ấp Đặng Văn Do, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 1702122032

Người ĐDPL: Hiền Văn Oanh

Ngày bắt đầu HĐ: 26/03/2018

Giấy phép kinh doanh: 1702122032

Lĩnh vực: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trường Phúc Anh

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại N
2 46621 Bán buôn quặng kim loại N
3 46622 Bán buôn sắt, thép N
4 46623 Bán buôn kim loại khác N
5 46624 Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác N
6 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Y
7 46631 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến N
8 46632 Bán buôn xi măng N
9 46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi N
10 46634 Bán buôn kính xây dựng N
11 46635 Bán buôn sơn, vécni N
12 46636 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh N
13 46637 Bán buôn đồ ngũ kim N
14 46639 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
15 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
16 47521 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh N
17 47522 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh N
18 47523 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
19 47524 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh N
20 47525 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh N
21 47529 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
22 47530 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh N