Danh sách công ty tại Xã Thạnh Yên A

Mã số thuế: 1702222196

Người đại diện: Trần Văn Tiếp

Số 167 ấp Hỏa Vàm, Xã Thạnh Yên A, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702060322

Người đại diện: Nguyễn Trí Em

Tổ 1, ấp Lê Minh Bằng - Xã Thạnh Yên A - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701969274

Người đại diện: Nguyễn Thị Thúy

Tổ 8, ấp Xẻo Lùng - Xã Thạnh Yên A - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701899066

Người đại diện: Trần Phương Tùng

Tổ 8, ấp Xẻo Lùng - Xã Thạnh Yên A - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701828611

Người đại diện: Dư Thành Chiến

Số 261, ấp Hỏa Vàm A - Xã Thạnh Yên A - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701266666

Người đại diện: Phạm Văn Lưu

ấp Lê Minh bằng, Xã Thạnh Yên A - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701266634

Người đại diện: Lê Quốc Cường

áâp Xẻo Lùng A, Xã Thạnh Yên A - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701228759

Người đại diện: Huỳnh Thị Bình

Số 122, tổ 1, ấp Xẻo Lùng A - Xã Thạnh Yên A - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700595795

Người đại diện: Lê Thanh Bình

ấp Lê Minh Bằng, xã Thạnh Yên A - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700584056

Người đại diện: Nguyễn Thị út

Số 14, ấp Xẻo Lùng, xã Thạnh Yên A - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700515768-004

Người đại diện: Nguyễn Quang Thạnh

Số 13, ấp Lê Minh Bằng - Xã Thạnh Yên A - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700233227

Người đại diện: Trần Thanh Hóa

Số 73 - Tổ 3 - ấp Cạn Ngọn Xã Thạnh Yên A - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết