Danh sách công ty tại Huyện U Minh Thượng

Mã số thuế: 1702222196

Người đại diện: Trần Văn Tiếp

Số 167 ấp Hỏa Vàm, Xã Thạnh Yên A, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702221918

Người đại diện: Phạm Trọng Hiền

Quốc lộ 63, tổ 8, ấp Cạn Ngọn A, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702218136

Người đại diện: Nguyễn Chí Nghĩa

Thửa đất số 01, Tờ bản đồ số 51-2019, ấp Đặng Văn Do, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702218175

Người đại diện: Hà Thị Thanh Dòn

Thửa đất số 01, Tờ bản đồ số 51-2019, ấp Đặng Văn Do, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702132217

Người đại diện: Nguyễn Văn Lắng

Số 379, tổ 2, ấp Minh Kiên, Xã Minh Thuận, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702131446

Người đại diện: Lê Hoàng Hưởng

Tổ 9, ấp Cộng Sự, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702129006

Người đại diện: Lê Hoàng Em

Số 26, tổ 5, ấp Minh Thượng, Xã Minh Thuận, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702124946

Người đại diện: Nguyễn Văn Vũ

Số 99, tổ 6, ấp Minh Cường A, Xã Minh Thuận, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702123678

Tổ 12, ấp An Thạnh, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702123660

Người đại diện: Trần Thị Thúy Hằng

Số 101, ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Hòa, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702122988

Người đại diện: Đặng Thanh Sang

Số 163, tổ 5, ấp Vĩnh Tân, Xã Hoà Chánh, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702122032

Người đại diện: Hiền Văn Oanh

Số 62, ấp Đặng Văn Do, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết