Danh sách công ty tại Huyện U Minh Thượng

Mã số thuế: 1702060322

Người đại diện: Nguyễn Trí Em

Tổ 1, ấp Lê Minh Bằng - Xã Thạnh Yên A - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0313613364-009

Người đại diện: Cao Văn Chuyện

Tổ 04, ấp Cạn Ngọn A - Xã Thạnh Yên - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702044659

Người đại diện: Dương Thị Liên

Thửa đất số 03, Tổ 2, ấp Minh Kiên - Xã Minh Thuận - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0100686174-783

Người đại diện: Châu Văn Bảy

Tờ số 07, thửa số 149, ấp Công Sự - Xã An Minh Bắc - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702038782

Người đại diện: Trần Văn Sáu

Số 116, ấp Minh Kiên - Xã Minh Thuận - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702037330

Người đại diện: Lê Thành Khôi

Số 68, ấp Đặng Văn Do - Xã Thạnh Yên - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701474144-001

Người đại diện: Phạm Văn út

Thửa đất số 419, tổ 4, ấp Đặng Văn Do - Xã Thạnh Yên - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702019532

Người đại diện: Nguyễn Thị Chi

Số 39, tổ 1, ấp Minh Kiên - Xã Minh Thuận - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702018842

Người đại diện: Trương Thị Lẹ

Số 155, ấp Minh Dũng A - Xã Minh Thuận - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702015591

Người đại diện: Trần Văn Đức

Số 169, tổ 2, ấp Minh Cường - Xã Minh Thuận - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702013227

Người đại diện: Trắc Sái

Số 21, ấp Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Hòa - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702007128

Người đại diện: Liên Thị Diễm

Số 03, tổ 1, ấp An Hưng - Xã An Minh Bắc - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết