Danh sách công ty tại Huyện U Minh Thượng

Mã số thuế: 1701903499

Người đại diện: Trương Văn Sỹ

Tổ 1, ấp Minh Kiên - Xã Minh Thuận - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701903354

Người đại diện: Ngô Minh Trí

Tổ 8, ấp Cạn Ngọn - Xã Thạnh Yên - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701903114

Người đại diện: Trương Thị Mai

Tổ 1, ấp Chống Mỹ - Xã Minh Thuận - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701902618

Người đại diện: Nguyễn Văn Vũ Em

Tổ 3, ấp Cạn Ngọn A - Xã Thạnh Yên - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701902463

Tổ 3, ấp Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Hòa - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701902488

Người đại diện: Nguyễn Thị Trinh

Số 92, tổ 7, ấp Vĩnh Thạnh - Xã Vĩnh Hòa - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701901533

Người đại diện: Lê Văn Thống

Tổ 11, ấp Đặng Văn Do - Xã Thạnh Yên - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701900988

Người đại diện: Lê Tấn Phong

Số 190, ấp Vĩnh Trung - Xã Hoà Chánh - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701900272

Người đại diện: Nguyễn Minh Khang

Số 401, chợ Minh Thuận, ấp Minh Kiên - Xã Minh Thuận - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701900258

Người đại diện: Trịnh Thị The

Số 233, tổ 5, ấp Cạn Ngọn - Xã Thạnh Yên - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701899066

Người đại diện: Trần Phương Tùng

Tổ 8, ấp Xẻo Lùng - Xã Thạnh Yên A - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700470718-003

Người đại diện: Du Sển

Tổ 3, ấp Vĩnh Tuyến - Xã Vĩnh Hòa - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết