Danh sách công ty tại Xã Vĩnh Hòa

Mã số thuế: 1702123660

Người đại diện: Trần Thị Thúy Hằng

Số 101, ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Hòa, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702082446

Người đại diện: Trương Phú Cường

Số 98, ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Hòa, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702013227

Người đại diện: Trắc Sái

Số 21, ấp Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Hòa - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702005219

Người đại diện: Bùi Văn Điểu

Số 163, tổ 4, ấp Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Hòa - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701963970

Người đại diện: Nguyễn Thị Nga

Số 23, tổ 1, ấp Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Hòa - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701962007

Người đại diện: Phan Văn Thuận

Tổ 1, ấp Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Hòa - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701916610

Người đại diện: Nguyễn Thành Việt

Số 161, tổ 4, ấp Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Hòa - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701902463

Tổ 3, ấp Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Hòa - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701902488

Người đại diện: Nguyễn Thị Trinh

Số 92, tổ 7, ấp Vĩnh Thạnh - Xã Vĩnh Hòa - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1700470718-003

Người đại diện: Du Sển

Tổ 3, ấp Vĩnh Tuyến - Xã Vĩnh Hòa - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701896435

Người đại diện: Đinh Thị Hà Em

Số 134, ấp Vĩnh Thạnh - Xã Vĩnh Hòa - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701857154

Người đại diện: Huỳnh Văn Thật

Số 65, ấp Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Hòa - Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang

Xem chi tiết