Công Ty TNHH Ph Phước Nguyên

Địa chỉ: Số nhà 96/7 Nguyễn Chí Thanh, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 1702225302

Người ĐDPL: Phạm Phước Huệ

Ngày bắt đầu HĐ: 29/03/2021

Giấy phép kinh doanh: 1702225302

Lĩnh vực: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Ph Phước Nguyên

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
2 46631 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến N
3 46632 Bán buôn xi măng N
4 46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi N
5 46634 Bán buôn kính xây dựng N
6 46635 Bán buôn sơn, vécni N
7 46636 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh N
8 46637 Bán buôn đồ ngũ kim N
9 46639 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
10 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
11 47521 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh N
12 47522 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh N
13 47523 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
14 47524 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh N
15 47525 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh N
16 47529 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
17 47530 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh N
18 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Y
19 71101 Hoạt động kiến trúc N
20 71102 Hoạt động đo đạc bản đồ N
21 71103 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước N
22 71109 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác N
23 71200 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật N
24 72100 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật N
25 72200 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn N
26 73100 Quảng cáo N
27 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận N
28 74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng N
29 74200 Hoạt động nhiếp ảnh N