Công Ty TNHH Thiết Kế Nội Thất - Xây Dựng Việt Khang

Tên quốc tế: Viet Khang Ltd;co

Địa chỉ: đường Cách mạng tháng 8, tổ 2, khu phố 10, Phường Dương Đông , Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 1702225528

Người ĐDPL: Nguyễn Quốc Việt

Ngày bắt đầu HĐ: 30/03/2021

Giấy phép kinh doanh: 1702225528

Lĩnh vực: Hoạt động thiết kế chuyên dụng


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Thiết Kế Nội Thất - Xây Dựng Việt Khang

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí N
2 43221 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước N
3 43222 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí N
4 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác N
5 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng N
6 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác N
7 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan N
8 71101 Hoạt động kiến trúc N
9 71102 Hoạt động đo đạc bản đồ N
10 71103 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước N
11 71109 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác N
12 71200 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật N
13 72100 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật N
14 72200 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn N
15 73100 Quảng cáo N
16 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận N
17 74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng Y
18 74200 Hoạt động nhiếp ảnh N
19 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác N
20 77301 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp N
21 77302 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng N
22 77303 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) N
23 77309 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu N
24 77400 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính N
25 78100 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm N
26 78200 Cung ứng lao động tạm thời N
27 8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác N
28 82191 Photo, chuẩn bị tài liệu N
29 82199 Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác N
30 82200 Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi N
31 82300 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại N
32 82910 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng N
33 82920 Dịch vụ đóng gói N
34 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu N