Hợp Tác Xã Thủy Nông Định An

Địa chỉ: Khóm 4 - Huyện Trà Cú - Trà Vinh (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 2100524674

Người ĐDPL: Trương Thanh Nhân

Ngày bắt đầu HĐ: 21/03/2013

Giấy phép kinh doanh: 5807G00005

Lĩnh vực: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác


Ngành nghề kinh doanh của Hợp Tác Xã Thủy Nông Định An