Ban quản lý dự án AMD xã Đại An

Địa chỉ: ấp Chợ - Huyện Trà Cú - Trà Vinh (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 2100572149

Người ĐDPL: Lữ Văn Dễ

Ngày bắt đầu HĐ: 01/08/2014

Lĩnh vực: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu


Ngành nghề kinh doanh của Ban quản lý dự án AMD xã Đại An