Thạch Su Ky

Địa chỉ: ấp Cây Da - Huyện Trà Cú - Trà Vinh (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 2100581104

Người ĐDPL: Thạch Su Ky

Ngày bắt đầu HĐ: 27/12/2014

Lĩnh vực: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN


Ngành nghề kinh doanh của Thạch Su Ky

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN Y