Hồ Duy Linh

Địa chỉ: ấp Chợ - Huyện Trà Cú - Trà Vinh (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 2100581111

Người ĐDPL: Hồng Duy Linh

Ngày bắt đầu HĐ: 27/12/2014

Lĩnh vực: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN


Ngành nghề kinh doanh của Hồ Duy Linh

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN Y