Doanh Nghiệp Tư Nhân Chăn Nuôi Long Thuận

Tên quốc tế: DNTN CHăN NUôI LONG THUậN

Địa chỉ: ấp Giồng Bèng - Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 2100590116

Người ĐDPL: Kim Sa Mươne

Ngày bắt đầu HĐ: 22/05/2015

Giấy phép kinh doanh: 2100590116

Lĩnh vực: Chăn nuôi trâu, bò


Ngành nghề kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Chăn Nuôi Long Thuận