Công Ty Cổ Phần Tm Dv Sao Kim

Tên quốc tế: Công Ty Cổ Phần Tm Dv Sao Kim

Địa chỉ: Thôn Nội, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 2400823058

Người ĐDPL: Thân Văn Tường

Ngày bắt đầu HĐ: 02/10/2017

Giấy phép kinh doanh: 2400823058

Lĩnh vực: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Tm Dv Sao Kim

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác N
2 46591 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng N
3 46592 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) N
4 46593 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày N
5 46594 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) N
6 46595 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế N
7 46599 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu N
8 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
9 46631 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến N
10 46632 Bán buôn xi măng N
11 46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi N
12 46634 Bán buôn kính xây dựng N
13 46635 Bán buôn sơn, vécni N
14 46636 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh N
15 46637 Bán buôn đồ ngũ kim N
16 46639 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
17 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
18 47521 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh N
19 47522 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh N
20 47523 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
21 47524 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh N
22 47525 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh N
23 47529 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
24 47530 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh N
25 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải N
26 52291 Dịch vụ đại lý tàu biển N
27 52292 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển N
28 52299 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu N
29 53100 Bưu chính N
30 53200 Chuyển phát N
31 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Y
32 56101 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống N
33 56109 Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác N
34 56210 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) N
35 56290 Dịch vụ ăn uống khác N
36 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống N
37 56301 Quán rượu, bia, quầy bar N
38 56309 Dịch vụ phục vụ đồ uống khác N
39 58110 Xuất bản sách N
40 58120 Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ N
41 58130 Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ N
42 58190 Hoạt động xuất bản khác N
43 58200 Xuất bản phần mềm N