Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Xuân Huyên

Địa chỉ: Số 282, đường Lê Thái Tổ, phố Lê Lợi, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 2700927516

Người ĐDPL: Trịnh Cao Huyên

Ngày bắt đầu HĐ: 06/04/2021

Giấy phép kinh doanh: 2700927516


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Xuân Huyên

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí N
2 43221 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước N
3 43222 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí N
4 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác N
5 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng N
6 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác N
7 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
8 46631 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến N
9 46632 Bán buôn xi măng N
10 46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi N
11 46634 Bán buôn kính xây dựng N
12 46635 Bán buôn sơn, vécni N
13 46636 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh N
14 46637 Bán buôn đồ ngũ kim N
15 46639 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
16 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
17 47521 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh N
18 47522 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh N
19 47523 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
20 47524 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh N
21 47525 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh N
22 47529 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh N
23 47530 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh N
24 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ N
25 49331 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng N
26 49332 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) N
27 49333 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông N
28 49334 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ N
29 49339 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác N
30 49400 Vận tải đường ống N
31 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan N
32 71101 Hoạt động kiến trúc N
33 71102 Hoạt động đo đạc bản đồ N
34 71103 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước N
35 71109 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác N
36 71200 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật N
37 72100 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật N
38 72200 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn N
39 73100 Quảng cáo N
40 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận N
41 74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng N
42 74200 Hoạt động nhiếp ảnh N
43 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác N
44 77301 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp N
45 77302 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng N
46 77303 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) N
47 77309 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu N
48 77400 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính N
49 78100 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm N
50 78200 Cung ứng lao động tạm thời N