Công Ty TNHH Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Nghĩa Thành

Địa chỉ: Số 103 Tuyên Quang, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 3401220061

Người ĐDPL: Phan Khắc Nhớ

Ngày bắt đầu HĐ: 05/04/2021

Giấy phép kinh doanh: 3401220061

Lĩnh vực: Hoạt động thiết kế chuyên dụng


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Nghĩa Thành

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí N
2 43221 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước N
3 43222 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí N
4 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác N
5 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng N
6 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác N
7 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
8 46631 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến N
9 46632 Bán buôn xi măng N
10 46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi N
11 46634 Bán buôn kính xây dựng N
12 46635 Bán buôn sơn, vécni N
13 46636 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh N
14 46637 Bán buôn đồ ngũ kim N
15 46639 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
16 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ N
17 49331 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng N
18 49332 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) N
19 49333 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông N
20 49334 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ N
21 49339 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác N
22 49400 Vận tải đường ống N
23 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan N
24 71101 Hoạt động kiến trúc N
25 71102 Hoạt động đo đạc bản đồ N
26 71103 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước N
27 71109 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác N
28 71200 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật N
29 72100 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật N
30 72200 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn N
31 73100 Quảng cáo N
32 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận N
33 74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng Y
34 74200 Hoạt động nhiếp ảnh N
35 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác N
36 77301 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp N
37 77302 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng N
38 77303 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) N
39 77309 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu N
40 77400 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính N
41 78100 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm N
42 78200 Cung ứng lao động tạm thời N