Sở Tư Pháp

Địa chỉ: 302 đường CMT8, KP3,P2 - Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 3900410798

Người ĐDPL:

Lĩnh vực: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc


Ngành nghề kinh doanh của Sở Tư Pháp