DNTN thương mại Thuận Hưng

Địa chỉ: 48 Nguyễn Trãi, Phước tân - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 4200238536

Người ĐDPL: Lý Toàn Hồng

Ngày bắt đầu HĐ: 01/04/2006

Giấy phép kinh doanh: 3701001412

Lĩnh vực: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp


Ngành nghề kinh doanh của DNTN thương mại Thuận Hưng