DNTN Khách sạn Mi Ni Kim Ngân

Tên quốc tế: Kim Ngân Hotel

Địa chỉ: 52 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 4200285102

Người ĐDPL: Phan Thị Hồng Lan

Ngày bắt đầu HĐ: 15/01/1996

Giấy phép kinh doanh: 023453

Lĩnh vực: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày


Ngành nghề kinh doanh của DNTN Khách sạn Mi Ni Kim Ngân

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Y