Công Ty TNHH Cà Phê Gió Tuy Hòa

Tên quốc tế: Windy Tuy Hoa Coffee Company Limited

Địa chỉ: Số 06 Yersin, Phường 3, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 4401087319

Người ĐDPL: Phạm Đình Văn

Ngày bắt đầu HĐ: 02/04/2021

Giấy phép kinh doanh: 4401087319


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Cà Phê Gió Tuy Hòa