Công Ty TNHH Phú Vạn Lộc

Địa chỉ: Số 24/19 Nguyễn Công Trứ, Phường 4, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 4401087460

Người ĐDPL: Dương Thị Thu Thủy

Ngày bắt đầu HĐ: 06/04/2021

Giấy phép kinh doanh: 4401087460

Lĩnh vực: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Phú Vạn Lộc

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác N
2 46591 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng N
3 46592 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) N
4 46593 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày N
5 46594 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) N
6 46595 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế N
7 46599 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu N
8 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
9 46631 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến N
10 46632 Bán buôn xi măng N
11 46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi N
12 46634 Bán buôn kính xây dựng N
13 46635 Bán buôn sơn, vécni N
14 46636 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh N
15 46637 Bán buôn đồ ngũ kim N
16 46639 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
17 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ N
18 49331 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng N
19 49332 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) N
20 49333 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông N
21 49334 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ N
22 49339 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác N
23 49400 Vận tải đường ống N
24 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Y
25 71101 Hoạt động kiến trúc N
26 71102 Hoạt động đo đạc bản đồ N
27 71103 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước N
28 71109 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác N
29 71200 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật N
30 72100 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật N
31 72200 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn N
32 73100 Quảng cáo N
33 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận N
34 74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng N
35 74200 Hoạt động nhiếp ảnh N
36 7710 Cho thuê xe có động cơ N
37 77101 Cho thuê ôtô N
38 77109 Cho thuê xe có động cơ khác N
39 77210 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí N
40 77220 Cho thuê băng, đĩa video N
41 77290 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác N
42 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác N
43 77301 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp N
44 77302 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng N
45 77303 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) N
46 77309 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu N
47 77400 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính N
48 78100 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm N
49 78200 Cung ứng lao động tạm thời N