Sở Tài Nguyên & Môi trường

Địa chỉ: 47-Đường 16/4 - TP. Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 4500198570

Người ĐDPL: Nguyễn Văn Lành

Lĩnh vực: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu


Ngành nghề kinh doanh của Sở Tài Nguyên & Môi trường

Tỉnh thành phố