Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Tuấn Mường Nhé

Tên quốc tế: CôNG TY TNHH HOàNG TUấN MườNG NHé

Địa chỉ: Tổ dân phố số 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 5600280735

Người ĐDPL: Bùi Anh Tuấn

Ngày bắt đầu HĐ: 09/03/2015

Giấy phép kinh doanh: 5600280735

Lĩnh vực: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Tuấn Mường Nhé